ଜୀବନ ମନ୍ତ୍ର

କିଛି ପନିପରିବା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ନେହେଲେ ଉପୁଜିପାରେ ସମସ୍ୟା

vegetables

ଅର୍ଗସ ବ୍ୟୁରୋ:  ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ୍  । କେତେକ ପନିପରିବା ସାଧାରଣତ କିଛି ପରିବା ସାଲାଡ ସହିତ କଞ୍ଚା ଖାଆନ୍ତି  । ସାଲାଡ ଏବଂ ପନିପରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ  । କିନ୍ତୁ କିଛି ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ କଞ୍ଚା ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ହୋଇନଥାଏ । ଏହି ପନିପରିବା ଖାଇବା କ୍ଷତିକାରକ  ।ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ କେଉଁ ପନିପରିବା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରାନ୍ଧିବା ପରେ ଖାଇବା ଉଚିତ୍  । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ପନିପରିବା, ଯାହା କଞ୍ଚା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ଘଟାଏ …

କୋବି ଏବଂ ବ୍ରୋକୋଲି:

କୋବି ଏବଂ ବ୍ରୋକୋଲି ଠିକ୍ ଭାବରେ ରାନ୍ଧିବା ପରେ ଖାଇବା ଉଚିତ୍  । ଏହି ପନିପରିବା କଞ୍ଚା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ  । କଞ୍ଚା କୋବି ଏବଂ ବ୍ରୋକୋଲି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟତା ହୋଇପାରେ  ।

ଗୁଆ ବିନ୍ସ:

ଗୁଆ ବିନ୍ସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରାନ୍ଧିବା ପରେ ଖାଇବା ଉଚିତ୍  ।  କଞ୍ଚା ଗୁଆର ଡାଲି ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ  । ସଠିକ୍ ଭାବେ ରାନ୍ଧିବା ଏବଂ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗୁଆ ବିନ୍ସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ  ।

ବାଇଗଣ:

କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ  । କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ  । ବାଇଗଣ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ରାନ୍ଧିବା ଉଚିତ୍  । ତେବେ ଏହି ପରି ପନିପରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top