X
Breaking News
ନ୍ୟୁଜ୍

ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓଡ଼ିଶାର EXIT POLL ରିପୋର୍ଟ, ବିଜେପି-ବିଜେଡି କଡ଼ା ଟକ୍କର

EXIT POLL

ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି 21 ଲୋକସଭା ଆସନ ।  ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି କଡ଼ା ଟକ୍କର ।

TODAY Chanakya ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି 14 (+/-3) ଆସନ ପାଇବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି 7 (+/-3) ଆସନ ପାଇବ । ଏହା ସହ କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାତା ଖୋଲି ପାରିବ ନାହିଁ

Republic/ C-Voter ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି 11 ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି 10ଟି ଆସନରେ ଜିତିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ କଂଗ୍ରେସ ଖାତା ଖୋଲିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କହିଛି ।

Republic Jan Ki Baat ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି 10 ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି 10ଟି ଆସନରେ ଜିତିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ କଂଗ୍ରେସ 01 ସିଟ୍‌ ପାଇବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କହିଛି ।

NDTV ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି 10 ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି 10ଟି ଆସନରେ ଜିତିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ କଂଗ୍ରେସ 01 ଆସନ ପାଇବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କହିଛି ।

INDIA TV ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି 15 ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି 6ଟି ଆସନରେ ଜିତିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାତା ଖୋଲିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କହିଛି ।

ABP C-voter ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି 09 ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି 12ଟି ଆସନରେ ଜିତିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାତା ଖୋଲିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କହିଛି ।

ABP CSDS ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି 06 ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି 13ଟି ଆସନରେ ଜିତିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାରେ 02 ସିଟ୍‌ ପାଇବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କହିଛି ।

News 18 ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି 08 ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି 13ଟି ଆସନରେ ଜିତିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାତା ଖୋଲିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କହିଛି ।

INDIA Tv/ CNX ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି 14 ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି 06ଟି ଆସନରେ ଜିତିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ କଂଗ୍ରେସ 01 ସିଟ୍‌ ପାଇବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କହିଛି ।

Times Now ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି 08 ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି 12ଟି ଆସନରେ ଜିତିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହ କଂଗ୍ରେସ 01 ସିଟ୍‌ ପାଇବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କହିଛି ।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top