ଖେଳ

ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ୟୁନାଇଟେଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସ୍ପାନିଆର୍ଡ ଜେରାର୍ଡ ନସ୍

ଅର୍ଗସ ବ୍ୟୁରୋ: ଇଣ୍ଡିଆନ ସୁପର ଲିଗର ଆଗାମୀ ସିଜିନ ପାଇଁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୁଟବଲ୍ କ୍ଲବ୍ ସ୍ପାନିଆର୍ଡ ଜେରାର୍ଡ ନସ୍ ଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି  । ନାସ୍ ଲିଭରପୁଲ୍ ଏଫ୍ସି ଏକାଡେମୀରେ କୋଚ୍ ଭାବରେ ନିଜର କୋଚିଙ୍ଗ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ ଲା ଲିଗା ରେ ଏଲଚେ ସିଏଫ୍ ଏବଂ ରାୟୋ ଭାଲେକାନୋ ପାଇଁ କ୍ରୀଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ, ନାସ୍ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ରାୟୋ ଓକେସି ଏବଂ କାଜାଖସ୍ତାନର ଏଫ୍ସି ଇର୍ଟିଶ୍ ପାଭଲୋଡର୍ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେ ଘାନା ଜାତୀୟ ଦଳର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ  ।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top